Poznań w czasach Księstwa Warszawskiego

Wiek XIX przyniósł w historii miasta Poznań wiele interesujących zmian. Napoleon Bonaparte zawsze sprzyjał Polakom, a było tak dlatego, że naród ten będąc pod zaborami od wielu lat nienawidził zaborców. Poznań był szczególnym miastem, ponieważ w trakcie jurysdykcji Prus miało miejsce wiele rozruchów. Kiedy Napoleon wybierał się do walki z prusakami (cóż za fascynująca alegoria) wysłał przodem dwóch bardzo znanych Polaków, a mianowicie Józefa Wybickiego i Henryka Dąbrowskiego.

Do ich zadań należało ogarnięcie chaosu związanego z wcześniejszą ucieczką wojsk pruskich ,a także przeprowadzenie poboru w celu stworzenia armii liczącej około 20 000 ochotników. Aby ogarnąć strukturę władzy nasi bohaterowie utrzymali istniejące struktury jednak wyrzucili ze stanowisk rdzennych mieszkańców Prus, a miasto Poznań zyskało strukturę władzy opartą na ludziach narodowości polskiej. Niektórym z niemców pozwolono utrzymać stanowiska ,lecz musieli złożyć uroczystą przysięgę wierności nowo powstałym władzom polskim.

Jeśli chodzi natomiast o sprawy gospodarcze to Poznań nie zmienił się znacząco od czasów zaborów. Jednak przez miasto przebiegał ważny węzeł komunikacyjny między Warszawą, a Dreznem. Powodowało to rozwój handlu, a także przemysłu związanego z handlem i przemieszczaniem. W mieście stacjonowały na stałe garnizony polskie i francuskie co bardzo obciążało kasę miasta jednak sprzyjało rozwojowi wszelkiego rodzaju usług i produktów rzemieślniczych. Za stopniową polonizację administracji miejskiej odpowiadali absolwenci Wyższej Szkoły Administracji we Warszawie ,a kadry uzupełniano absolwentami gimnazjów znajdujących się na terenie miasta Poznań.

Chaos spowodowany wojną udzielił się całokształtowi życia kulturalnego i naukowego w mieście, ponieważ z wszystkich dostępnych szkół działały tylko dwie. Ważną osobistością tamtych czasów był Tomasz Szumski, który zajmował się wydawnictwem różnego rodzaju książek, a także prowadził prężnie działającą bibliotekę. Trzeba by także dodać, że dzięki rewelacyjnej bytności Napoleona Bonapartego w tamtych czasach do dziś stosunku francusko-polskie układają się bardzo dobrze.

Poznańska Cytadela cz.2

Opowiadając o niesamowitym obiekcie fortecznym jakim jest cytadela nie da się nie wspomnieć o kilku niezmiernie ważnych wydarzeniach dla miasta Poznań. Wydarzeniem, które utkwiło mi najbardziej w pamięci była egzekucja gaulaitera (swoistego rodzaju włodarza) kraju Warty Artura Greisera. Egzekucja poprzez powieszenie ww pana odbyła się 14.07.1946. Jako rodowity obywatel miasta Poznań z dziada pradziada z opisów moich dziadków wiem, że to wydarzenie odbiło się gigantycznym echem po mieście.
Z wspomnień naocznych świadków powieszenia Greisera wiem, że brał w tym udział cały potencjał ludzki stolicy Wielkopolski. Podobno rządy Greisera były odebrane jako nieprzerwane pasmo mordów, oskarżeń i wyroków śmierci. Dlatego właśnie nie miał co liczyć na jakąkolwiek litość.

Swoją drogą to uważam czasy II wojny światowej za tak gigantyczny pomnik śmierci milionów ludzi, że naród niemiecki do końca bytności cywilizacji ludzkiej nie wytłumaczy się i nie uzyska przebaczenia ludzi. Do niezmiernie ważnych dla miasta Poznań obiektów znajdujących się na Cytadeli należy bezsprzecznie Dzwon Pokoju i Przyjaźni Między Narodami. Pierwsza raz jego głos rozniósł się po polach cytadeli 11.10.1986. Jest on pomnikiem nie tylko walki o wyzwolenie miasta Poznań z rąk niemieckich ale także współpracy Polaków i Rosjan podczas II wojny światowej. Ciekawą budowlą znajdującą się na terenie fortu Winiary jest też amfiteatr. Dziś jest już on w stanie wymagającym renowacji, lecz z powodzeniem służy młodym ludziom do spotkań i rozmów przy butelce trunków wyskokowych. W roku 2005 został nakręcony na Cytadeli miasta Poznań film osadzony w klimacie science fiction pt. “Krypta Exara Kuna”. Cytadela w ogóle jest miejscem kilku corocznych ciekawych wydarzeń.

Do jednego z najciekawszych należy na pewno słynny “LARP”, który jest imprezą fanów fantasy, którzy co roku przebierają się za postacie swoich ulubionych książek i walczą ze sobą podczas wielkiej gry. Te wszystkie imprezy od koncertów po mniej interesujące wydarzenia są niesamowitą wizytówką miasta Poznań, dzięki której miasto jest promowane wśród przyjezdnych turystów ale także rodowitych mieszkańców.

Poznańska Cytadela cz.1

Listę ciekawych miejsc miasta Poznań trzeba by zacząć od Fortu Winiary potocznie zwanego “Cytadelą”. Miejsce to od końca II Wojny Światowej jest pomnikiem walki z okupacją niemiecką. Jednak jej budowę zaczęto dużo wcześniej. Pierwsze prace budowlane zaczęto w roku 1828 (23 września). Projektantem tego pomnika niezłomnej walki Wielkopolan jest Johann Leopold Ludwig von Brese. Rok później osady znajdujące się na Winiarach przeniesiono na północ.

W sumie Cytadela została obsadzona do roku 1842 kiedy to jej budowa została zakończona przez dwa bataliony piechoty. Przez następne 40 lat istnienia fortu był on wielokrotnie modernizowany i stał się niezmiernie ważnym punktem obronnym miasta Poznań.

Najciekawsze wydarzenia związane z Cytadelą poznańską są jednak nieodłącznie związane z latami okupacji niemieckiej. Niemcy dzięki swojemu zamiłowaniu do porządku i dobrej komunikacji wybudowali łańcuch przejść podziemnych między fortem, zamkiem ,a resztą ważnych strategicznie budynków. Po bardzo krwawych walkach Fort Winiary został zdobyty 23.02.1945 roku. Podczas tych walk zginęło mnóstwo ludzi, ponieważ Niemcy byli niesamowicie dobrze okopani i ufortyfikowani. Powodem była ciężka praca więźniów, którzy podczas okupacji miasta Poznań w II wojnie światowej nieustannie wzmacniali fortyfikacje. Podczas walki taki sam udział brała Armia Czerwona jak i wojska Polskie. Jako swoistego rodzaju pomnik historyczny Cytadela jest miejscem wielu cmentarzy ,które usiane są mogiłami ofiar reżimu hitlerowskiego, zdobywców cytadeli z rąk niemieckich, jeńców wojennych, a także członków kościoła prawosławnego czy kawalerów virtuti militari. Miejsce to w mieście Poznań jest największym parkiem i posiada niesamowity klimat.

Gigantyczna rzeźba stworzona przez Magdalenę Abakanowicz pt. “Nierozpoznani” licząca 112 żelaznych posągów doskonale oddaje klimat walk i śmierci, który do dziś unosi się nad tym fascynującym miejscem. Cytadela dla miasta Poznań jest także siedzibą dwóch muzeów: Muzeum Armii Poznań ,a także Muzeum Uzbrojenia, w których to za skromną opłatą można zobaczyć gigantyczne zbiory broni tj. uzbrojenia piechoty używanego podczas II wojny światowej, a także czołgi, działa i całkiem dużo egzemplarzy samolotów.
Dzięki doskonale przygotowanym  pilotom wycieczek miasto Poznań dzięki cytadeli jest coraz bardziej popularne w Europie.

Historia Poznania cz.8

Po drugim rozbiorze Polski miasto Poznań dostało się pod jurysdykcję Prus. Ciągłe zamieszki powodowały rosnące napięcia w mieście i prowadziły do notorycznego zrywania pruskich obwieszczeń. Reakcją na tego typu działania było sprowadzenie z Prus większej ilości wojska. W mieście Poznań zaczęło stacjonować znacznie więcej wojska. Chodziło tu o kilka batalionów piechoty, kawalerii, a także kilka dział wraz z ludźmi do ich obsługi.

Czytaj dalej Historia Poznania cz.8

Historia Poznania cz.7

XVIII wiek natomiast nie upływał tak dobrze. Poznań od samego początku mocno wspierał konfederację barską. Jako gesty dobrej woli w Poznaniu założono lazaret ,który miał za zadanie leczenie i opiekę nad rannymi członkami konfederacji barskiej. Dodatkowo wielu mieszkańców miasta Poznań dołączyło do konfederacji i znacznie poszerzyło kręgi wojsk, które walczyły w ciągłych starciach z Rosjanami.

Czytaj dalej Historia Poznania cz.7

Historia Poznania cz.6

XVII wiek odcisnął się szerokim piętnem na histori Polski. Jest to okres potopu szwedzkiego i lata krwawych walk. W dodatku trzeba powiedzieć, że tamte czasy dały początki walce szlachty i magnaterii z władzą królewską. Istotnym nazwiskiem poznańskim, które wywarło ogromny wpływ i scaliło przeciwników króla w tamtym okresie historii jest Krzysztof Opaliński.

Czytaj dalej Historia Poznania cz.6