Poznańskie uniwersytety

Celem promocji miasta Poznań od dłuższego czasu jest skierowana dla młodych ludzi poszerzająca się oferta uczelni wyższych, a co za tym idzie bogatej oferty dydaktycznej dla ludzi, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Uważam, że jest to niesamowicie dobry pomysł, ponieważ powyższy priorytet dla miasta może okazać się strzałem w dziesiątkę, ponieważ nie tylko ściągnie do miasta Poznań mnóstwo młodych i kreatywnych ludzi ale także wybitne “mózgi” polskiej nauki.

Pierwszą uczelnią i zarazem najważniejszą jest Uniwersytet Adama Mickiewicza. Jego siedzibą jest od zarania dziejów miasto Poznań. Został założony w na początku XX wieku. Co zabawne jego pierwszą nazwą była “Wszechnica Piastowska” następnie przemianowana na Uniwersytet Poznański. Nazwa obowiązująca do dzisiejszego dnia powstała po II wojnie światowej kiedy to otrzymał on swojego patrona. Uczelnia oferuje gigantyczną ofertę dydaktyczną kształcącą ludzi w zakresach tj. prawo, ekonomia, politologia, filozofia itd. ale także mającym wiele rodzaju wydziałów zajmujących się stricte naukami ścisłymi tj. fizyka, chemia, biologia, matematyka, informatyka itd.

Kolejną uczelnią bardzo istotną dla miasta Poznań jest Uniwersytet Ekonomiczny. Uczelnia cieszy się dużym prestiżem i skutecznością nauczania młodych studentów. Swoją historię rozpoczął jako Wyższa Szkoła Handlowa, a rangę uniwersytetu uzyskał dopiero w 2008 roku. Do kierunków ,w których specjalizuje się uczelnia mająca swoją siedzibę w mieście Poznań należą min. ekonomia, gospodarka międzynarodowa,informatyka i gospodarka elektroniczna, towaroznawstwo, zarządzanie.

Trzecią najważniejszą uczelnią poznańską jest Uniwersytet Przyrodniczy. Uczelnia znana pod nazwą Akademii Rolniczej ma swoje początki już podczas zaboru pruskiego, działała pod koniec XIX wieku jako jedyna uczelnia Polska zlikwidowana jednak przez Bismarka po 7 latach działalności. Jednak tradycja rolnictwa wielkopolskiego sprawiła, że uczelnia powstała ponownie i prosperuje świetnie do dziś. Wydziałami, na których kształcone są niebotyczne liczby ludzi w mieście Poznań są min. rolnictwo i bioinżynieria, wydział leśny, biologia i hodowla zwierząt, technologia drewna, ogrodnictwo i architektura krajobrazu, wydział ekonomiczno-społeczny, melioracja i inżynieria środowiska, żywność i żywienie.

Teatry Poznania

Mówiąc o atrakcjach nieodłącznie związanych z miastem Poznań nie da się nie zauważyć kulturalnej roli jaką odgrywają teatry. Do najważniejszych ośrodków aktorskich należą min Teatr Nowy, Teatr Polski i Teatr Wielki. Najbardziej prestiżowym i moim zdaniem najlepszym  z teatrów znajdujących się mieście jest Teatr Nowy. Jego lokalizacja znajduje się przy jednej z ważniejszych ulic miasta Poznań, a mianowicie ulicy Dąbrowskiego. Jego siedziba mieści się w przepięknej kamienicy wybudowanej na początku XX wieku.

Historia budynku jest o tyle ciekawa, że przez wiele lat przechodziła z rąk do rąk pełniąc wiele różnego rodzaju funkcji od sali widowiskowej o nazwie “Bandolina” do miejsca regularnie wystawiającego kabarety. Przełom nastąpił kiedy władze Uniwersytetu Poznańskiego wydzierżawiły budynek spółce o interesującej nazwie “Maski”. Teatr Nowy imienia Heleny Modrzejewskiej wszedł na drogę systematycznego rozwoju.

Przełomowym momentem było wystawienie sztuki pod tytułem “Król Lear” gdzie jedną z głównych ról zagrała ikona polskich aktorów Tadeusz Łomnicki. Na pamiątkę tego wydarzenia teatr otrzymał imię aktora, a odbyło się to podczas 10 rocznicy jego śmierci. Niewątpliwą ikoną polskości jest teatr Polski pełniący tą funkcję w mieście Poznań. Jego historię datuje się na koniec XIX wieku kiedy do po wieloletnich staraniach uzyskano zgodę na budowę przy dzisiejszej ulicy 27 Grudnia. Pełnił w tamtych czasach niesamowicie ważną rolę, ponieważ na jego deskach wystawiano mnóstwo różnego rodzaju sztuk, które nie tylko odbywały się w języku polskim ale także w dużej części niosły za sobą ogromny ładunek treści patriotycznych dla Polaków żyjących pod zaborem pruskim.

Najbardziej znanym teatrem w mieście Poznań jest niewątpliwie Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki zwany również poznańską operą. Mieści się on przy ulicy Aleksandra Fredy, która mieści się w dawniejszej dzielnicy cesarskiej.
Do najwybitniejszych sztuk wystawianych na deskach ww teatru należą min. “Legendy Bałtyku” autorstwa Feliksa Nowowiejskiego, “Margiera” autorstwa Konstantego Górskiego, a także balet pt. “Harnasie” autorstwa Karola Szymanowskiego.