Hipolit Ciegielski cz.2

Historia największego przedsiębiorstwa w mieście Poznań wybrukowana jest wieloma ciekawymi wydarzeniami. Po założeniu sklepu z narzędziami rolniczymi przez Hipolita Cegielskiego, zakład rozwijał się tak szybko ,że w ciągu zaledwie kilku lat zmienił się ze sklepu w duży zakład zajmujący się produkcją wszelkiego rodzaju maszyn służących rolnikom, a także ich naprawie. Następnie do oferty wprowadzono również protoplastów dzisiejszych tramwajów miasta Poznań zwanych lokomobilami.

Sprawiło to, że w efekcie firma zajęła się również produkcją taborów kolejowych wykorzystywanych przez Polskie Koleje Państwowe (PKP). 1919 rok zapisany jest w historii jako przełom, ponieważ po przejęciu przedsiębiorstwa przez syna Hipolita Cegielskiego Stefana zakład rozrósł się wykupując ziemię w mieście Poznań pod zakłady i zmodernizował firmę dzieląc ją na 5 oddziałów. Oddziały zajmowały się wieloma gałęziami przemysłu od maszyn rolniczych poprzez tabory kolejowe na silnikach wykorzystywanych w statkach kończąc. Przedsiębiorstwo Hipolita Cegielskiego rozwijało się w tamtych czasach niesamowicie dynamicznie. Efektem było założenie kilku fili w miastach znajdujących się na terenie kraju (Inowrocław i Chodzież). Należałoby także wspomnieć, że każdy z tych oddziałów zatrudniał po kilkaset osób dając pracę i pensję pracownikom. Jednak podczas Wielkiego Kryzysu nawet tak prężna firma straciła na wartości bez mała czterokrotnie co zmusiło w efekcie założenie spółki akcyjnej z zarządem.

Podczas II wojny światowej miasto Poznań znajdujące się pod okupacją niemiecką straciło zakłady, które przekształcone zostały w całości pod przemysł zbrojeniowy na rzecz armii III Rzeszy. Jednak najważniejsze wydarzenie związane z fabryką i miastem Poznań miało miejsce po wojnie i wydarzyło się 28 czerwca 1956 roku, kiedy pracownicy wyszli na ulice w celu walki z reżimem komunistycznym. Doprowadziło to do bardzo krwawych rozruchów w mieście Poznań i doprowadziło do śmierci wielu ludzi (np. Romka Strzałkowskiego) i krwawych rozruchów na ulicach.

Hipolit Cegielski cz.1

O historii miasta Poznań nie da się mówić nie wspominając nazwiska Cegielskiego. Twórcy jednego z największych przedsiębiorstw w Polsce. I niezaprzeczalnie ikony poznańskiej przedsiębiorczości. Jego historia zaczyna się w malutkiej miejscowości Ławki znajdującej się koło miasta Gniezno.

Urodzony 6 stycznia 1813 roku mały Hipolit Cegielski od samego początku uczył się przedsiębiorczości. Jego ojciec był zarządcą majątku ziemskiego, lecz po bankructwie wzbudził w Hipolicie głód tworzenia i przedsiębiorczości. Wiek młodzieńczy spędził w dwóch gimnazjach. Pierwsze znajdowało się w Trzemesznie, a drugie w mieście Poznań. Edukacja jednak była mocną częścią tego wielkiego człowieka. Dlatego po ukończeniu doktoratu na Uniwersytecie Berlińskim obronił filozoficzną pracę doktorską pt. “De negatione”. Po uzyskaniu wyższego wykształcenia wrócił do miasta Poznań, które kochał od zawsze. Po podjęciu pracy w gimnazjum poznańskim jako nauczyciel języków starożytnych poznał żonę (Walentyna Motty), z którą miał trójkę dzieci.

Prawdziwym zwrotem w jego historii ,a także historii miasta Poznań jest rok 1846. Podczas niepokojów i napięć kategorycznie zabronił władzom na przeszukanie lokum swoich uczniów, a ta odmowa niestety spowodowała koniec jego pracy w gimnazjum, a co za tym idzie koniec zawodu nauczyciela. Pozostając bez środków do życia Hipolit Cegielski otwarł na Bazarze znajdującym się blisko centru miasta Poznań sklep bogato zaopatrzony w narzędzia przeznaczone do pracy na roli, który potem przekształcił się w zakład maszyn rolniczych.

Pomimo tego, że w historii miasta zapisał się jako wytrawny przedsiębiorca był także doskonałym uczonym, który popełnił wiele prac naukowych i wspólnie z Karolem Marcinkowskim był współtwórcą Towarzystwa Pomocy Naukowej. Usilnie wspierał wszelkie działania naukowe w mieście i dał pracę wielu ludziom. Na jego cześć zbudowano pomnik, który ma wzbudzać pamięć o tym największym poznaniaku, który całym swoim życiem dał dowód, na to że ciężką pracą można tworzyć wielkie rzeczy.

Poznań w czasach międzywojennych

Okres międzywojenny była dla miasta Poznań był swoistego rodzaju podsumowaniem historycznym. Miasto dzięki mocnym wpływom zaborcy pruskiego zdobyło wiele ważnych cech. Urzędnicy przestawili się na model działania niemiecki co spowodowało szybkie wydawanie decyzji ,a także co za tym szło szybsze wdrażanie ich w życie przez co miasto szybciej i bardziej dynamicznie się rozwijało.

Kolejnymi dwoma cechami miasta Poznań odziedziczonymi po zaborcy są porządek i organizacja. Dzięki nim do dzisiejszego dnia poznaniacy słyną z szybkiego i zorganizowanego działania. Doskonałym przykładem jest modernizacja stadionu przy ulicy Bułgarskie, której postępy są największe w całej Polsce i dziś jesteśmy pewni, że do Euro 2012 Poznań jako miasto będzie przygotowany w stu procentach. Kolejnym ważnym tematy związanym z historią Poznania w okresie między wojennym jest liczba ludności, która od czasów Księstwa Poznańskiego zwiększyła się dwukrotnie, a miasto powoli stawało się gigantyczna aglomeracją.

W czasie starcia z bolszewikami w 1920 roku ogromną rolę odegrała bankowość i jej przedstawiciele zamieszkujący miasto. Udzielali oni dużych pożyczek na poczet armii polskiej, dzięki której była ona bardzo dobrze przygotowana i przede wszystkim dobrze uzbrojona do walki z rosjanami. Na lata międzywojenne przypada również budowa sławnych na całym świcie Targów Poznańskich, które w gigantyczny sposób przyczyniły się do rozwoju miasta i puszczeniu go na nowe tory rozwoju.

Cykliczne imprezy odbywające się od tamtych latach na targach spowodowały napływ ludności, a także rozwoju hotelarstwa i gastronomii miasta Poznań. Jednak nie był to jedyny plus, a mianowicie Targi zapoczątkowały powstawanie wielu willowych osiedli tj Dębiec, Ostroga, które spowodowały napływ ludności wykształconej i bogatej, która masowo zaczęła się osiedlać w granicach miasta.

Ważnym wydarzeniem dla miasta było rozporządzenie, które zostało wydane w roku 1925  (1 stycznia), którego celem było wchłonięcie do granic miasta gmin tj. Starołęka, Główna, Rataje, Winiary i wiele innych. Jako podsumowanie należałoby dodać, że historia miasta pełna jest wzlotów i upadków, lecz zawsze potrafiło się ono podnieść z upadku i dalej się rozwijać.

Wielkie Księstwo Poznańskie

Kongres Wiedeński, który odbył się po przegranej bitwie Napoleona Bonapartego pod Waterloo, przyniósł znaczące zmiany w mieście Poznań. Miasto ponownie znalazło się pod jurysdykcją Prus. Jednak jako niezależne księstwo pod rządami królów pruskich stało się czymś w rodzaju peryferii. Niemcy jako miłośnicy porządku od zarania dziejów postanowili wybudować wiele ulic łączących miasto górne z dolnym. W efekcie pomysł ten miał przywrócić istniejące połączenia miejskich ulic z ważnymi budynkami.

Kiedy wprowadzono zmiany miasto Poznań miało bardzo podobny wygląd jak w czasach średniowiecznych. Niewątpliwym minusem władz pruskich było wyburzenie wielu świątyń. Aby wytłumaczyć to działanie należałoby wspomnieć, że ludność niemiecka do dzisiejszych czasów w większości jest zwolennikami protestantyzmu i dlatego wtedy uznano, że wspieranie katolicyzmu nie leżało w najlepiej pojętym interesie władz.

Miasto Poznań było bardzo strategicznie usytuowane między rzekami Wartą, a Notecią co doprowadziło do wydania decyzji o budowie ogromnej budowli fortecznej. Stało się tak dlatego, że Poznań leżał na szlaku komunikacyjnym z Prus na Śląsk, a także miał odgrywać rolę najbliżej leżącego ufortyfikowanego miasta cesarstwa rosyjskiego. Kolejnym ważnym powodem dla którego Twierdza Poznań (dzisiejsza Cytadela) miała powstać byli mieszkańcy miasta, którzy zgodnie z naturą każdego Polaka nie do końca byli zadowoleni z braku władzy nad własnym miastem. Jeśli chodzi natomiast o finanse miasta to znajdowały się one w tragicznym stanie.

Czasy wojen i grabieży doprowadziły do niesamowitych zadłużeń ,a rząd pruski musiał coś z tym problemem zrobić. Wprowadzono wiele nowych podatków min mostowe, cła. Kolejnym zarządzeniem były wymuszenia na okolicznych chłopach tzw robocizny, z powodu, której to chłopi złożyli skargę, lecz najprawdopodobniej przegrali z kretesem. Wprowadzono również rozporządzenia mające na celu budowę domów urzędniczych dla przybyłych z państwa pruskiego wykształconych urzędników. Wyzysk ludności odbił się na poznaniakach w bardzo nie dobry sposób, lecz myśląc koncepcyjnie trzeba by powiedzieć, że doprowadziło do w późniejszym okresie do rozkwitu miasta Poznania.

Poznań w czasach Księstwa Warszawskiego

Wiek XIX przyniósł w historii miasta Poznań wiele interesujących zmian. Napoleon Bonaparte zawsze sprzyjał Polakom, a było tak dlatego, że naród ten będąc pod zaborami od wielu lat nienawidził zaborców. Poznań był szczególnym miastem, ponieważ w trakcie jurysdykcji Prus miało miejsce wiele rozruchów. Kiedy Napoleon wybierał się do walki z prusakami (cóż za fascynująca alegoria) wysłał przodem dwóch bardzo znanych Polaków, a mianowicie Józefa Wybickiego i Henryka Dąbrowskiego.

Do ich zadań należało ogarnięcie chaosu związanego z wcześniejszą ucieczką wojsk pruskich ,a także przeprowadzenie poboru w celu stworzenia armii liczącej około 20 000 ochotników. Aby ogarnąć strukturę władzy nasi bohaterowie utrzymali istniejące struktury jednak wyrzucili ze stanowisk rdzennych mieszkańców Prus, a miasto Poznań zyskało strukturę władzy opartą na ludziach narodowości polskiej. Niektórym z niemców pozwolono utrzymać stanowiska ,lecz musieli złożyć uroczystą przysięgę wierności nowo powstałym władzom polskim.

Jeśli chodzi natomiast o sprawy gospodarcze to Poznań nie zmienił się znacząco od czasów zaborów. Jednak przez miasto przebiegał ważny węzeł komunikacyjny między Warszawą, a Dreznem. Powodowało to rozwój handlu, a także przemysłu związanego z handlem i przemieszczaniem. W mieście stacjonowały na stałe garnizony polskie i francuskie co bardzo obciążało kasę miasta jednak sprzyjało rozwojowi wszelkiego rodzaju usług i produktów rzemieślniczych. Za stopniową polonizację administracji miejskiej odpowiadali absolwenci Wyższej Szkoły Administracji we Warszawie ,a kadry uzupełniano absolwentami gimnazjów znajdujących się na terenie miasta Poznań.

Chaos spowodowany wojną udzielił się całokształtowi życia kulturalnego i naukowego w mieście, ponieważ z wszystkich dostępnych szkół działały tylko dwie. Ważną osobistością tamtych czasów był Tomasz Szumski, który zajmował się wydawnictwem różnego rodzaju książek, a także prowadził prężnie działającą bibliotekę. Trzeba by także dodać, że dzięki rewelacyjnej bytności Napoleona Bonapartego w tamtych czasach do dziś stosunku francusko-polskie układają się bardzo dobrze.

Poznańska Cytadela cz.2

Opowiadając o niesamowitym obiekcie fortecznym jakim jest cytadela nie da się nie wspomnieć o kilku niezmiernie ważnych wydarzeniach dla miasta Poznań. Wydarzeniem, które utkwiło mi najbardziej w pamięci była egzekucja gaulaitera (swoistego rodzaju włodarza) kraju Warty Artura Greisera. Egzekucja poprzez powieszenie ww pana odbyła się 14.07.1946. Jako rodowity obywatel miasta Poznań z dziada pradziada z opisów moich dziadków wiem, że to wydarzenie odbiło się gigantycznym echem po mieście.
Z wspomnień naocznych świadków powieszenia Greisera wiem, że brał w tym udział cały potencjał ludzki stolicy Wielkopolski. Podobno rządy Greisera były odebrane jako nieprzerwane pasmo mordów, oskarżeń i wyroków śmierci. Dlatego właśnie nie miał co liczyć na jakąkolwiek litość.

Swoją drogą to uważam czasy II wojny światowej za tak gigantyczny pomnik śmierci milionów ludzi, że naród niemiecki do końca bytności cywilizacji ludzkiej nie wytłumaczy się i nie uzyska przebaczenia ludzi. Do niezmiernie ważnych dla miasta Poznań obiektów znajdujących się na Cytadeli należy bezsprzecznie Dzwon Pokoju i Przyjaźni Między Narodami. Pierwsza raz jego głos rozniósł się po polach cytadeli 11.10.1986. Jest on pomnikiem nie tylko walki o wyzwolenie miasta Poznań z rąk niemieckich ale także współpracy Polaków i Rosjan podczas II wojny światowej. Ciekawą budowlą znajdującą się na terenie fortu Winiary jest też amfiteatr. Dziś jest już on w stanie wymagającym renowacji, lecz z powodzeniem służy młodym ludziom do spotkań i rozmów przy butelce trunków wyskokowych. W roku 2005 został nakręcony na Cytadeli miasta Poznań film osadzony w klimacie science fiction pt. “Krypta Exara Kuna”. Cytadela w ogóle jest miejscem kilku corocznych ciekawych wydarzeń.

Do jednego z najciekawszych należy na pewno słynny “LARP”, który jest imprezą fanów fantasy, którzy co roku przebierają się za postacie swoich ulubionych książek i walczą ze sobą podczas wielkiej gry. Te wszystkie imprezy od koncertów po mniej interesujące wydarzenia są niesamowitą wizytówką miasta Poznań, dzięki której miasto jest promowane wśród przyjezdnych turystów ale także rodowitych mieszkańców.

Poznańska Cytadela cz.1

Listę ciekawych miejsc miasta Poznań trzeba by zacząć od Fortu Winiary potocznie zwanego “Cytadelą”. Miejsce to od końca II Wojny Światowej jest pomnikiem walki z okupacją niemiecką. Jednak jej budowę zaczęto dużo wcześniej. Pierwsze prace budowlane zaczęto w roku 1828 (23 września). Projektantem tego pomnika niezłomnej walki Wielkopolan jest Johann Leopold Ludwig von Brese. Rok później osady znajdujące się na Winiarach przeniesiono na północ.

W sumie Cytadela została obsadzona do roku 1842 kiedy to jej budowa została zakończona przez dwa bataliony piechoty. Przez następne 40 lat istnienia fortu był on wielokrotnie modernizowany i stał się niezmiernie ważnym punktem obronnym miasta Poznań.

Najciekawsze wydarzenia związane z Cytadelą poznańską są jednak nieodłącznie związane z latami okupacji niemieckiej. Niemcy dzięki swojemu zamiłowaniu do porządku i dobrej komunikacji wybudowali łańcuch przejść podziemnych między fortem, zamkiem ,a resztą ważnych strategicznie budynków. Po bardzo krwawych walkach Fort Winiary został zdobyty 23.02.1945 roku. Podczas tych walk zginęło mnóstwo ludzi, ponieważ Niemcy byli niesamowicie dobrze okopani i ufortyfikowani. Powodem była ciężka praca więźniów, którzy podczas okupacji miasta Poznań w II wojnie światowej nieustannie wzmacniali fortyfikacje. Podczas walki taki sam udział brała Armia Czerwona jak i wojska Polskie. Jako swoistego rodzaju pomnik historyczny Cytadela jest miejscem wielu cmentarzy ,które usiane są mogiłami ofiar reżimu hitlerowskiego, zdobywców cytadeli z rąk niemieckich, jeńców wojennych, a także członków kościoła prawosławnego czy kawalerów virtuti militari. Miejsce to w mieście Poznań jest największym parkiem i posiada niesamowity klimat.

Gigantyczna rzeźba stworzona przez Magdalenę Abakanowicz pt. “Nierozpoznani” licząca 112 żelaznych posągów doskonale oddaje klimat walk i śmierci, który do dziś unosi się nad tym fascynującym miejscem. Cytadela dla miasta Poznań jest także siedzibą dwóch muzeów: Muzeum Armii Poznań ,a także Muzeum Uzbrojenia, w których to za skromną opłatą można zobaczyć gigantyczne zbiory broni tj. uzbrojenia piechoty używanego podczas II wojny światowej, a także czołgi, działa i całkiem dużo egzemplarzy samolotów.
Dzięki doskonale przygotowanym  pilotom wycieczek miasto Poznań dzięki cytadeli jest coraz bardziej popularne w Europie.

Historia Poznania cz.8

Po drugim rozbiorze Polski miasto Poznań dostało się pod jurysdykcję Prus. Ciągłe zamieszki powodowały rosnące napięcia w mieście i prowadziły do notorycznego zrywania pruskich obwieszczeń. Reakcją na tego typu działania było sprowadzenie z Prus większej ilości wojska. W mieście Poznań zaczęło stacjonować znacznie więcej wojska. Chodziło tu o kilka batalionów piechoty, kawalerii, a także kilka dział wraz z ludźmi do ich obsługi.

Czytaj dalej Historia Poznania cz.8

Historia Poznania cz.7

XVIII wiek natomiast nie upływał tak dobrze. Poznań od samego początku mocno wspierał konfederację barską. Jako gesty dobrej woli w Poznaniu założono lazaret ,który miał za zadanie leczenie i opiekę nad rannymi członkami konfederacji barskiej. Dodatkowo wielu mieszkańców miasta Poznań dołączyło do konfederacji i znacznie poszerzyło kręgi wojsk, które walczyły w ciągłych starciach z Rosjanami.

Czytaj dalej Historia Poznania cz.7

Historia Poznania cz.6

XVII wiek odcisnął się szerokim piętnem na histori Polski. Jest to okres potopu szwedzkiego i lata krwawych walk. W dodatku trzeba powiedzieć, że tamte czasy dały początki walce szlachty i magnaterii z władzą królewską. Istotnym nazwiskiem poznańskim, które wywarło ogromny wpływ i scaliło przeciwników króla w tamtym okresie historii jest Krzysztof Opaliński.

Czytaj dalej Historia Poznania cz.6