Historia Poznania cz.1

Miasto Poznań jest nieodłączną częścią początków państwa polskiego. Początki miasta datuje się na X wiek. Jednak pisząc o historii nie można zapomnieć o tym co działo się na tych ziemach wcześniej. Pierwsze ślady bytności ludów zbieraczy i myśliwych na tych ziemiach datuje się na blisko 8500 lat p.n.e. Piersze osady ludów powstały na ziemiach dzisiejszego miasta Poznań powstały najprawdopodobnie około 2200 lat p.n.e. Pierwsze znaki ,że zamieszkiwali te rejony słowianie datuje się na V wiek. 

W wieku X mamy już wyraźne ślady, które pochodzą z wykopalski głównie na Ostrowie Tumskim. Chodzi tu przede wszystkim o pozostałości broni, przedmiotów codziennego użytku i przede wszystkim różnego rodzaju przedmiotów związanych z pochówkiem wczesnośredniowiecznych obywateli obronnego grodu poznania. Poznań jest miastem, które najprawdopodbnie było siedzibą pierszego biskupa polskiego Jordana.

Zgodnie z najnowszymi wykopaliskami prowadzonymi na Ostrowie Tumskim, których bezpośrenią przełożoną jest pani profesor UAM Koćka – Krenz dowiodły, że pod kaplicą Najświętszej Marii Panny znajdują się zabudowania kaplicy Dąbrówki czyli pierszej chrześcijańskiej żony Mieszka pierwszego. Mozna na tej podstawie wysnuć wniosek, że to właśnie Poznań jest pierwszą stolicą Polski a nie miasto Gniezno. Nasze miasto jest nieodłączną częścią szlaku piastowskiego, który to prowadził aż nad sam Bałtyk i powstał ze względu na handel skórami, niewolnikami, a przede wszystkim jantarem (bursztynem), który w tamtych czasach był praktycznie bezcenny. Jeśli chodzi o niewolnictwo, jak opisuje prof. Jerzy Strzelczyk wybytny polski mediewista państwo polskie w znaczącej mierze zawdzięczało swój dobrobyt handlowi niewolników ,oprócz genialnego położenia w środkowej Europie nasi przodkowie mieli bardzo dobre układy dyplomatyczne i handlowe wikingami (jedna z pogańskich żon Mieszka pierwszego była córką jarla) na północy czechami na południu. Spowodowało to stworzenie niesamowicie ruchliwego szlaku handlowego, a miasto Poznań było jego znaczącą częścią.

Możliwość komentowania jest wyłączona.