Historia Poznania cz.5

Po okresie kończącym średniowiecze nastały czasy prawdziwej świtności miasta Poznań. Po wcześniejszym nadaniu miastu wielu różnego rodzaju przywilejów dla miasta nastały czasy wielkiego rozwoju. Poznań nie był już małym grodem, lecz wielkim gęsto zaludnionym miastem leżącym na przcięciu bursztynowgo szlaku przbiegającego z północy na południe do krajów europejskich ,a także z Rusi przez Mazowsze, Poznań w stronę zachodniej Europy.

Wzrastająca liczba mieszkańców spowodowała wzrazstającą liczbę kamienic, drewnianych domów i modernizacji podgrodzia i murów obronnych. Jednak oprócz wszystkich plusów epoki renesansu Poznań przeżył również gigantyczny pożar w 1536 roku, który pochłonął setki ludzkich istnień kilka wież obronnych ,a także około 180 kamienic. Do kilku dalszych kataklizmów na skalę całego miasta należały również powodzie. Jedna z nich doprowadziła do zmycia prawie całego kościoła dominikanów. Jednak uważam, że tego rodzaju klęski żywiołowe wytworzyły w mieszkańcach miasta cechy tak ważne w dobrym funkcjonowaniu organizmu miejskiego jak przedsiębiorczość i świetna organizacja, ponieważ miasto potrafiło się błyskawicznie podnieść z wyżej wymienionych klęsk.

Problemem jednak stawał się masowy wykup nieruchomości i budynków przez duchowieństwo. Tworzenie tzw. jurydyków doprowadziło to obniżenia dochodów miasta z powodu malejących wpływów finansowych do kasy miasta. Jednak nie zatrzymało to rozwoju osad ościennych. Powstawały coraz nowe twory miejskie takie jak np. Dworki, Nowa Troska. W większości były to zabudowania kościoła rzymsko-katolickiego ale spowodowały duży napływ ludności, a trzeba powiedzieć, że klasztory były w tamtych czasach kolebką kultury, wiedzy i nauki. Pozwoliło to w efekcie napływ nie tylko ludności chłopskiej ale także szlachty ,duchowieństwa i inteligencji.
Efektem tych działań było nadanie praw miejskich wielu małym osadom przez Władysława Warneńczyka w roku 1444 i ustabilizowały rozwój ekonomiczno-społeczny społeczeństwa poznańskiego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.