Historia Poznania cz.6

XVII wiek odcisnął się szerokim piętnem na histori Polski. Jest to okres potopu szwedzkiego i lata krwawych walk. W dodatku trzeba powiedzieć, że tamte czasy dały początki walce szlachty i magnaterii z władzą królewską. Istotnym nazwiskiem poznańskim, które wywarło ogromny wpływ i scaliło przeciwników króla w tamtym okresie historii jest Krzysztof Opaliński.

Wspierał on działania antykrólewskie we współpracy z Januszem Radziwiłem i Jerzym Lubomirskim. Cały ten układ poczynił przygotowania na rzecz odbudowy umocnień i odnowienia istniejących już dawno fortyfikacji dookoła miasta Poznań. Jednak wszystkie działania poszły na marne. W porozumieniu ze szwedami do miasta Poznań wkroczyła armia licząca 17 000 jednostek.

Szwedzi obiecali poznaniakom, że wzamaian za otwarcie bram nie będzie gwałtów ,rabowania mieszkańców i wszelkich okropiństw nieodłącznie związanych z wojną. Jednak gdy wojsko szwedzkie opuściło Poznań zostawiając mały garniozon w wysokości 1500 żołnierzy, który przestrzegając układu przez krótki czas ostro karał wszelkie rodzaje najmniejszych występków przeciw poznaniakom potem przerodził swoje działania w systematyczny ucisk ludności zamieszkującej miasto Poznań. Ten swoistego rodzaju garnizon w krótkim czasie zamiast doglądać i strzec fortyfikacji miejskich, uczynił z poznania bazę wypadową. Chodziło w tym przypadku o walkę z partyzantami działającymi w okolicach Kościana, a w późniejszym czasie przeciwko gigantycznym siłom hetmana Stefana Czarnickiego.

W następstwie wojny Poznań jako miasto wziął delikatny oddech rozluźnienia spowodowanego krótkim okresem pokoju. Jednak jurysdykcja rady miejskiej albo raczej jej brak została spowodowana coraz większą ilością kościołów i klasztorów, które nie były obciążone na rzecz miasta ani jego kasy, były one wybudowane na terenach miejskich lub podmiejskich. Była to własność kleru, który systematycznie powiększał swoje wpływy nie płacąc przy tym żadnych świadczeń na rzecz miasta. To działanie spowodowało w efekcie postępujący proces zubożenia miasta.

Możliwość komentowania jest wyłączona.