Ratusz Poznański

Author: admin

Ratusz znajdujący się w centrum miasta Poznań jest niewątpliwie zabytkiem, który wywarł na historii miasta gigantyczną wręcz rolę. Jego budowę zakończono na początku XIV wieku, a potem w miarę postępu lat Ratusz był cały czas modernizowany. Z najwcześniejszego okresu miasta Poznań w Ratuszu miejskim zachowały się jedynie piwnice. Jednak XV wiek przyniósł wiele zmian, głównie w sferze reorganizacji wnętrz tego zabytku miejskiego.

Ostateczne renowacja i zakończenie robót miających na celu odrestaurowanie Ratusza miały miejsce w roku 2002. Tak przez stulecia powstający ratusz ,który zawiera w sobie elementy architektury gotyckiej wymieszano z elemantami charakterystycznymi dla architektury renesansu. Budowla zwrócona jest w stronę Warty ,rzeki która nieodmiennie kojarzy się z miastem Poznań. Niesamowicie bogato zdobiona Loggia zwrócona w kierunku wschodnim ma opisy alegori cnót tj.cierpliwość, miłość, wiara ,a także męstwo. Mnogość sal w środku i przepięknie urządzonych wnętrz jest wprost porażająca.

Najistoniejszymi pomieszczeniami znajdującymi się na pierwszym piętrze budowli są Wielka Sień i Sala Sądowa. Jako główne pomieszczenia służące Radzie Miejskiej, która od powstania miasta i nadania mu praw miejskich odpowiadała za przebieg władzy ,a funkcjonowanie było wręcz wzorowe zwłaszcza w czasch dynastii Jagielonów, których wizerunki są bogato zdobionymi częściami Attyki. Sala nazywana Wielka Sienią była główną siedziba obrad Rady Miejskiej ,a jeśli chodzi o obrady to w mieście Poznań dotyczyły one w tamtych czasach głównie spraw kryminalnych.

Nie da się pisać o ratuszu nie wspominając o poznańskich koziołkach, które od wieków są symbolem kojarzącym się ze stolicą Wielkopolski. Legenda mówi, że nie chcąc zostać obiadem dwa koziołki uciekły na ratuszową wieżę i zaczęły się trykać przez co zwróciły uwagę mieszkańców na mały pożar, który nie zauważony mógłby zgrozić miastu. W taki sposób stworzono mechanizm trykających się koziołków.

Comments are closed.