Archive for the ‘Początki Poznania’ Category

Okres międzywojenny była dla miasta Poznań był swoistego rodzaju podsumowaniem historyczym. Miasto dzięki mocnym wpływom zaborcy pruskiego zdobyło wiele ważnych cech. Urzędnicy przestawili się na model działania niemiecki co spowodowało szybkie wydawanie decyzji ,a także co za tym szło szybsze wdrażanie ich w życie przez co miasto szybciej i bardziej dynamicznie się rozwijało.

(more…)

Kongres Wiedeński, który odbył się po przegranej bitwie Napoleona Bonapartego pod Waterlo, przyniósł znaczące zmiany w mieście Poznań. Miasto ponownie znalazło się pod jurysdykcją Prus. Jednak jako niezależne księstwo pod rządami królów pruskich stało się czymś w rodzaju peryferii. Niemcy jako miłośnicy porządku od zarania dziejów postanowili wybodować wiele ulic łączących miasto górne z dolnym. W efekcie pomysł ten miał przywrócicć istniejące połączenia miejskich ulic z ważnymi budynkami.

(more…)

Wiek XIX przyniósł w historii miasta Poznań wiele interesujących zmian. Napoleon Bonaparte zawsze sprzyjał Polakom, a było tak dlatego, że naród ten będąc pod zaborami od wielu lat nienawidził zaborców. Poznań był szczególnym miastem, ponieważ w trakcie jurysdykcji Prus miało miejsce wiele rozruchów. Kiedy Napoleon wybierał się do walki z prusakami (cóż za fascynująca alegoria) wysłał przodem dwóch bardzo znanych Polaków, a mianowicie Józefa Wybickiego i Henryka Dąbrowskiego.

(more…)

Historia Poznania cz.8

Author: admin

Po drugim rozbiorze Polski miasto Poznań dostało się pod jurysdykcję Prus. Ciągłe zamieszki powodowały rosnące napięcia w mieście i prowadziły do notorycznego zrywania pruskich obwieszczeń. Reakcją na tego typu działania było sprowadzenie z Prus większej ilości wojska. W mieście Poznań zaczęło stacjonować znacznie więcej wojska. Chodziło tu o kilka batalionów piechoty, kawalerii, a także kilka dział wraz z ludźmi do ich obsługi.

(more…)

Historia Poznania cz.7

Author: admin

XVIII wiek natomiast nie upływał tak dobrze. Poznań od samego początku mocno wspierał konfederację barską. Jako gesty dobrej woli w Poznaniu założono lazaret ,który miał za zadanie leczenie i opiekę nad rannymi członkami konfederacji barskiej. Dodatkowo wielu mieszkańców miasta Poznań dołączyło do konfederacji i znacznie poszerzyło kręgi wojsk, które walczyły w ciągłych starciach z Rosjanami.

(more…)

Historia Poznania cz.6

Author: admin

XVII wiek odcisnął się szerokim piętnem na histori Polski. Jest to okres potopu szwedzkiego i lata krwawych walk. W dodatku trzeba powiedzieć, że tamte czasy dały początki walce szlachty i magnaterii z władzą królewską. Istotnym nazwiskiem poznańskim, które wywarło ogromny wpływ i scaliło przeciwników króla w tamtym okresie historii jest Krzysztof Opaliński.

(more…)

Historia Poznania cz.5

Author: admin

Po okresie kończącym średniowiecze nastały czasy prawdziwej świtności miasta Poznań. Po wcześniejszym nadaniu miastu wielu różnego rodzaju przywilejów dla miasta nastały czasy wielkiego rozwoju. Poznań nie był już małym grodem, lecz wielkim gęsto zaludnionym miastem leżącym na przcięciu bursztynowgo szlaku przbiegającego z północy na południe do krajów europejskich ,a także z Rusi przez Mazowsze, Poznań w stronę zachodniej Europy.

(more…)

Historia Poznania cz.4

Author: admin

Okres późnego średniowiecza okazał się bardzo łaskawy dla miasta Poznań. W XIV wieku ukończono budowę fortyfikacji miasta ,które w późniejszym okresie pozwoliły odeprzeć wojska Jana Luksemburczyka. To krwawe wydarzenie miało miejsce w okolicach roku 1331. Należałoby także wspomnieć co się działo w grodzie podczas rządów sprawowanych przez Władysława Łokietka, który swój przydomek zyskał ze względu na skromny wzrost jakim obdarzyła go matka natura.

(more…)

Historia Poznania cz.3

Author: admin

W następstwie chrztu polski Poznań rozwijał się niesamowicie. Szlaki handlowe przecinały się na jego terenach i miasto rosło w ludność i dobrobyt. Jednak po przejęciu władzy przez Kazimierza Odnowiciela sprawy potoczyły się w bardzo przykry sposób. Urzędnicy administracji państwowej wzniecili bunt mający na celu odsunięcie od władzy króla. Bunt nie tylko zniszczył administrację ale także nastąpiły rozruchy ,a król musiał zbiec z kraju.

(more…)

Historia Poznania cz.2

Author: admin

Zdarzeniem ,które jest moim zdaniem nierozerwalnie związane z początkiami miasta Poznań jest chrzest Polski w 966 roku. Na początek trzebaby wspomnieć o tym, że kościół katolicki wiele lat walczył z pogaństwem na ziemiach polskich. Thietmar jako niemiecki biskup i kronikarz w swoich kronikach pisał o pogaństwie na naszych ziemiach i chociaż był osobą negatywnie nastawioną do Polan to rozumiał jaki potencjał tkwił w ludach zamieszkujących ziemie dzisiejszej Polski i przede wszystkim miasta Poznań.

(more…)