Hipolit Ciegielski cz.2

Author: admin

Historia największego przdsiębiorstwa w mieście Poznań wybrukowana jest wieloma ciekawymi wydarzeniami. Po założeniu sklepu z narzędziami rolniczymi przez Hipolita Cegielskiego, zakład rozwijał się tak szybko ,że w ciągu zaledwie kilku lat zmienił się ze sklepu w duży zakład zajmujący się produkcją wszelkiego rodzaju maszyn służących rolnikom, a także ich naprawie. Następnie do oferty wprowadzono również protoplastów dzisiejszych tramwajów miasta Poznań zwanych lokomobilami.

Czytaj całość »

Hipolit Cegielski cz.1

Author: admin

O historii miasta Poznań nie da się mówić nie wspominając nazwiska Cegielskiego. Twórcy jednego z największych przedsiębiorstw w Polsce. I niezaprzeczalenie ikony poznańskiej przedsiębiorczości. Jego historia zaczyna się w malutkiej miejscowości Ławki znajdującej się koło miasta Gniezno.

Czytaj całość »

Okres międzywojenny była dla miasta Poznań był swoistego rodzaju podsumowaniem historyczym. Miasto dzięki mocnym wpływom zaborcy pruskiego zdobyło wiele ważnych cech. Urzędnicy przestawili się na model działania niemiecki co spowodowało szybkie wydawanie decyzji ,a także co za tym szło szybsze wdrażanie ich w życie przez co miasto szybciej i bardziej dynamicznie się rozwijało.

Czytaj całość »

Kongres Wiedeński, który odbył się po przegranej bitwie Napoleona Bonapartego pod Waterlo, przyniósł znaczące zmiany w mieście Poznań. Miasto ponownie znalazło się pod jurysdykcją Prus. Jednak jako niezależne księstwo pod rządami królów pruskich stało się czymś w rodzaju peryferii. Niemcy jako miłośnicy porządku od zarania dziejów postanowili wybodować wiele ulic łączących miasto górne z dolnym. W efekcie pomysł ten miał przywrócicć istniejące połączenia miejskich ulic z ważnymi budynkami.

Czytaj całość »

Wiek XIX przyniósł w historii miasta Poznań wiele interesujących zmian. Napoleon Bonaparte zawsze sprzyjał Polakom, a było tak dlatego, że naród ten będąc pod zaborami od wielu lat nienawidził zaborców. Poznań był szczególnym miastem, ponieważ w trakcie jurysdykcji Prus miało miejsce wiele rozruchów. Kiedy Napoleon wybierał się do walki z prusakami (cóż za fascynująca alegoria) wysłał przodem dwóch bardzo znanych Polaków, a mianowicie Józefa Wybickiego i Henryka Dąbrowskiego.

Czytaj całość »

Poznańska Cytadela cz.2

Author: admin

Opowiadając o niesamowitym obiekcie fortecznym jakim jest cytadela nie da się nie wspomnieć o kilku niezmiernie ważnych wydarzeniach dla miasta Poznań. Wydarzeniem, które utkwiło mi najbardziej w pamięci była egzekucja gaulaitera (swoistego rodzaju włodarza) kraju Warty Artura Greisera.Egzekucja poprzez powieszenie ww pana odbyła się 14.07.1946. Jako rodowity obywatel miasta Poznań z dziada pradziada z opisów moich dziadków wiem, że to wydarzenie odbiło się gigantycznym echem po mieście.
Z wspomnień naocznych świadków powieszenia Greisera wiem, że brał w tym udział cały potencjał ludzki stolicy Wielkopolski. Podobno rządy Greisera były odebrane jako nieprzerwane pasmo mordów, oskarżeń i wyroków śmierci. Dlatego właśnie nie miał co liczyć na jaką kolwiek litość.

Czytaj całość »

Poznańska Cytadela cz.1

Author: admin

Listę ciekawych miejsc maista Poznań trzeba by zacząć od Fortu Winiary potocznie zwanego “Cytadelą”. Miejsce to od końca II wojny śiatowej jest pomnikiem walki z okupacją niemiecką. Jednak jej budowę zaczęto dużo wcześniej. Pierwsze prace budowlane zaczęto w roku 1828 (23 września). Projektantem tego pomnika niezłomnej walki wielkopolan jest Johann Leopold Ludwig von Brese. Rok później osady znajdujące sie na Winiarach przeniesiono na północ.

Czytaj całość »

Historia Poznania cz.8

Author: admin

Po drugim rozbiorze Polski miasto Poznań dostało się pod jurysdykcję Prus. Ciągłe zamieszki powodowały rosnące napięcia w mieście i prowadziły do notorycznego zrywania pruskich obwieszczeń. Reakcją na tego typu działania było sprowadzenie z Prus większej ilości wojska. W mieście Poznań zaczęło stacjonować znacznie więcej wojska. Chodziło tu o kilka batalionów piechoty, kawalerii, a także kilka dział wraz z ludźmi do ich obsługi.

Czytaj całość »

Historia Poznania cz.7

Author: admin

XVIII wiek natomiast nie upływał tak dobrze. Poznań od samego początku mocno wspierał konfederację barską. Jako gesty dobrej woli w Poznaniu założono lazaret ,który miał za zadanie leczenie i opiekę nad rannymi członkami konfederacji barskiej. Dodatkowo wielu mieszkańców miasta Poznań dołączyło do konfederacji i znacznie poszerzyło kręgi wojsk, które walczyły w ciągłych starciach z Rosjanami.

Czytaj całość »

Historia Poznania cz.6

Author: admin

XVII wiek odcisnął się szerokim piętnem na histori Polski. Jest to okres potopu szwedzkiego i lata krwawych walk. W dodatku trzeba powiedzieć, że tamte czasy dały początki walce szlachty i magnaterii z władzą królewską. Istotnym nazwiskiem poznańskim, które wywarło ogromny wpływ i scaliło przeciwników króla w tamtym okresie historii jest Krzysztof Opaliński.

Czytaj całość »