Poznań w czasach Księstwa Warszawskiego

Wiek XIX przyniósł w historii miasta Poznań wiele interesujących zmian. Napoleon Bonaparte zawsze sprzyjał Polakom, a było tak dlatego, że naród ten będąc pod zaborami od wielu lat nienawidził zaborców. Poznań był szczególnym miastem, ponieważ w trakcie jurysdykcji Prus miało miejsce wiele rozruchów. Kiedy Napoleon wybierał się do walki z prusakami (cóż za fascynująca alegoria) wysłał przodem dwóch bardzo znanych Polaków, a mianowicie Józefa Wybickiego i Henryka Dąbrowskiego.

Do ich zadań należało ogarnięcie chaosu związanego z wcześniejszą ucieczką wojsk pruskich ,a także przeprowadzenie poboru w celu stworzenia armii liczącej około 20 000 ochotników. Aby ogarnąć strukturę władzy nasi bohaterowie utrzymali istniejące struktury jednak wyrzucili ze stanowisk rdzennych mieszkańców Prus, a miasto Poznań zyskało strukturę władzy opartą na ludziach narodowości polskiej. Niektórym z niemców pozwolono utrzymać stanowiska ,lecz musieli złożyć uroczystą przysięgę wierności nowo powstałym władzom polskim.

Jeśli chodzi natomiast o sprawy gospodarcze to Poznań nie zmienił się znacząco od czasów zaborów. Jednak przez miasto przebiegał ważny węzeł komunikacyjny między Warszawą, a Dreznem. Powodowało to rozwój handlu, a także przemysłu związanego z handlem i przemieszczaniem. W mieście stacjonowały na stałe garnizony polskie i francuskie co bardzo obciążało kasę miasta jednak sprzyjało rozwojowi wszelkiego rodzaju usług i produktów rzemieślniczych. Za stopniową polonizację administracji miejskiej odpowiadali absolwenci Wyższej Szkoły Administracji we Warszawie ,a kadry uzupełniano absolwentami gimnazjów znajdujących się na terenie miasta Poznań.

Chaos spowodowany wojną udzielił się całokształtowi życia kulturalnego i naukowego w mieście, ponieważ z wszystkich dostępnych szkół działały tylko dwie. Ważną osobistością tamtych czasów był Tomasz Szumski, który zajmował się wydawnictwem różnego rodzaju książek, a także prowadził prężnie działającą bibliotekę. Trzeba by także dodać, że dzięki rewelacyjnej bytności Napoleona Bonapartego w tamtych czasach do dziś stosunku francusko-polskie układają się bardzo dobrze.

Możliwość komentowania jest wyłączona.