Poznań w czasach międzywojennych

Okres międzywojenny była dla miasta Poznań był swoistego rodzaju podsumowaniem historycznym. Miasto dzięki mocnym wpływom zaborcy pruskiego zdobyło wiele ważnych cech. Urzędnicy przestawili się na model działania niemiecki co spowodowało szybkie wydawanie decyzji ,a także co za tym szło szybsze wdrażanie ich w życie przez co miasto szybciej i bardziej dynamicznie się rozwijało.

Kolejnymi dwoma cechami miasta Poznań odziedziczonymi po zaborcy są porządek i organizacja. Dzięki nim do dzisiejszego dnia poznaniacy słyną z szybkiego i zorganizowanego działania. Doskonałym przykładem jest modernizacja stadionu przy ulicy Bułgarskie, której postępy są największe w całej Polsce i dziś jesteśmy pewni, że do Euro 2012 Poznań jako miasto będzie przygotowany w stu procentach. Kolejnym ważnym tematy związanym z historią Poznania w okresie między wojennym jest liczba ludności, która od czasów Księstwa Poznańskiego zwiększyła się dwukrotnie, a miasto powoli stawało się gigantyczna aglomeracją.

W czasie starcia z bolszewikami w 1920 roku ogromną rolę odegrała bankowość i jej przedstawiciele zamieszkujący miasto. Udzielali oni dużych pożyczek na poczet armii polskiej, dzięki której była ona bardzo dobrze przygotowana i przede wszystkim dobrze uzbrojona do walki z rosjanami. Na lata międzywojenne przypada również budowa sławnych na całym świcie Targów Poznańskich, które w gigantyczny sposób przyczyniły się do rozwoju miasta i puszczeniu go na nowe tory rozwoju.

Cykliczne imprezy odbywające się od tamtych latach na targach spowodowały napływ ludności, a także rozwoju hotelarstwa i gastronomii miasta Poznań. Jednak nie był to jedyny plus, a mianowicie Targi zapoczątkowały powstawanie wielu willowych osiedli tj Dębiec, Ostroga, które spowodowały napływ ludności wykształconej i bogatej, która masowo zaczęła się osiedlać w granicach miasta.

Ważnym wydarzeniem dla miasta było rozporządzenie, które zostało wydane w roku 1925  (1 stycznia), którego celem było wchłonięcie do granic miasta gmin tj. Starołęka, Główna, Rataje, Winiary i wiele innych. Jako podsumowanie należałoby dodać, że historia miasta pełna jest wzlotów i upadków, lecz zawsze potrafiło się ono podnieść z upadku i dalej się rozwijać.

Możliwość komentowania jest wyłączona.