Wielkie Księstwo Poznańskie

Kongres Wiedeński, który odbył się po przegranej bitwie Napoleona Bonapartego pod Waterloo, przyniósł znaczące zmiany w mieście Poznań. Miasto ponownie znalazło się pod jurysdykcją Prus. Jednak jako niezależne księstwo pod rządami królów pruskich stało się czymś w rodzaju peryferii. Niemcy jako miłośnicy porządku od zarania dziejów postanowili wybudować wiele ulic łączących miasto górne z dolnym. W efekcie pomysł ten miał przywrócić istniejące połączenia miejskich ulic z ważnymi budynkami.

Kiedy wprowadzono zmiany miasto Poznań miało bardzo podobny wygląd jak w czasach średniowiecznych. Niewątpliwym minusem władz pruskich było wyburzenie wielu świątyń. Aby wytłumaczyć to działanie należałoby wspomnieć, że ludność niemiecka do dzisiejszych czasów w większości jest zwolennikami protestantyzmu i dlatego wtedy uznano, że wspieranie katolicyzmu nie leżało w najlepiej pojętym interesie władz.

Miasto Poznań było bardzo strategicznie usytuowane między rzekami Wartą, a Notecią co doprowadziło do wydania decyzji o budowie ogromnej budowli fortecznej. Stało się tak dlatego, że Poznań leżał na szlaku komunikacyjnym z Prus na Śląsk, a także miał odgrywać rolę najbliżej leżącego ufortyfikowanego miasta cesarstwa rosyjskiego. Kolejnym ważnym powodem dla którego Twierdza Poznań (dzisiejsza Cytadela) miała powstać byli mieszkańcy miasta, którzy zgodnie z naturą każdego Polaka nie do końca byli zadowoleni z braku władzy nad własnym miastem. Jeśli chodzi natomiast o finanse miasta to znajdowały się one w tragicznym stanie.

Czasy wojen i grabieży doprowadziły do niesamowitych zadłużeń ,a rząd pruski musiał coś z tym problemem zrobić. Wprowadzono wiele nowych podatków min mostowe, cła. Kolejnym zarządzeniem były wymuszenia na okolicznych chłopach tzw robocizny, z powodu, której to chłopi złożyli skargę, lecz najprawdopodobniej przegrali z kretesem. Wprowadzono również rozporządzenia mające na celu budowę domów urzędniczych dla przybyłych z państwa pruskiego wykształconych urzędników. Wyzysk ludności odbił się na poznaniakach w bardzo nie dobry sposób, lecz myśląc koncepcyjnie trzeba by powiedzieć, że doprowadziło do w późniejszym okresie do rozkwitu miasta Poznania.

Możliwość komentowania jest wyłączona.